30 april 2019

Een tijdje terug zag Belgium Darts Corporation (BDC) het daglicht onder de leiding van Gerry Walters. Bij deze nieuwe dartsbond kan iedere individuele speler zich aansluiten. BDC richt zich, naar eigen zeggen, voornamelijk op het organiseren van rankingtornooien.

Er bestaat op dit moment geen samenwerking tussen BeDarts en deze nieuwe organisatie.

BeDarts vzw is de enige door WDF erkende organisatie die als Nation Body voor ons land mag en kan funktioneren.

Het huidige bestuur werkt hard aan de nieuwe structuur en het concreet maken van de uitgezette lijnen.

Daartoe behoort eveneens het opmaken van een ranking-systeem en de daarbijbehorende organisatie.

BeDarts vzw is de enige organisatie die voor Belgie een nationaal team kan afvaardigen, eventueel via een samenwerking met een bestaande organisatie.

De aansluiting bij BeDarts vzw garandeert topspelers een deelname aan deze ranking.

 

2 maart 2019

 

BeDarts lanceert hun nieuwe website en facebookpagina

Eind vorig jaar kondigden de voormalige afdelingen de geboorte van de vernieuwde Belgische Dartsorganisatie ´BeDarts vzw´ aan. 

Als overkoepelende organisatie wil BeDarts  de dartssport voor iedereen, zowel in Vlaanderen als Wallonië, toegankelijk maken en de onafhankelijke bonden samen brengen binnen een nieuwe verenigd dartslandschap.

De voorbije maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan de nieuwe structuur en zijn de krijtlijnen voor het beleid uitgezet.  Nu is dan ook de vernieuwde website www.bedarts.be online te bekijken. De nieuwe naam, het logo en de vernieuwde website sluiten beter aan bij de organisatie die BeDarts wil zijn en hoopt daarmee alle spelers/organisaties in het land aan te spreken.

BeDarts is sinds kort ook aanwezig op de sociale netwerksite Facebook: www.facebook.com/bedarts. Dartsspelers en organisaties kunnen zo als eerste meer vernemen over de activiteiten, nieuwsberichten en de werking van BeDarts.

Naast deze nieuwigheden op het net werkt BeDarts nog steeds verder aan het leggen van contacten, het concretiseren van doelstellingen en het verder uitwerken van de structuur.

Surf dus zeker eens rond op de website en like de Facebookpagina van BeDarts!
www.bedarts.be en www.facebook.com/bedarts. BeDarts hoopt van jou als bezoeker feedback te krijgen op de dingen die je handig, opvallend of juist onbegrijpelijk vindt, maar vooral nog mist. Laat hen vooral weten wat je vindt – alle feedback is welkom!

 

Missie – waar staan we voor

 

De dartssport voor iedereen, zowel in Vlaanderen als Wallonië, toegankelijk maken en de belangen van alle spelers behartigen.

 

Visie – hoe doen we dat

 

Als overkoepelende organisatie streeft BeDarts ernaar alle onafhankelijke bonden samen te brengen binnen een nieuw verenigd dartslandschap.

Via samenwerkingsverbanden met diverse organisaties willen we pro-actief tewerk gaan om de dartssport te promoten en specifieke doelgroepen binnen onze organisatie extra te ondersteunen.  De contacten met World Darts Federation (WDF),  Professional Darts Corporation (PDC) en Britisch Darts Organisation (BDO) worden aangehaald en versterkt zodat we alle spelers, ongeacht welke ambitie ze tonen,  kunnen ondersteunen.

 

Toelichting Missie en Visie

 

BeDarts is een overkoepelende organisatie (zoals bijvoorbeeld het voormalige BLOSO of het huidige WDF), een verzameling als het ware van verschillende onafhankelijke dartsfederaties in ons land. De voormalige afdelingen Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen zullen dan ook verder gaan als onafhankelijke organisaties en zich aansluiten bij BeDarts.  Maar ook andere onafhankelijke dartsfederaties zullen zich kunnen aansluiten bij BeDarts en hiervoor een jaarlijks lidgeld betalen.  We bekijken of, binnen een betaalbaar lidgeld, een gezamenlijke verzekering kan worden aangeboden aan alle aangesloten onafhankelijke federaties.

 

Een aantal taken zullen niet langer door het federatiebestuur worden uitgevoerd, zoals een centrale ledenadministratie, het verstrekken van spelerspasjes e.d.. Een aantal taken krijgen meer focus. Eén van de belangrijkste taken is de belangen van alle spelers centraal stellen.  Via samenwerkingsverbanden willen we specifieke doelgroepen, zoals de jeugd en mindervaliden ondersteunen.

Organisaties die zich actief inzetten voor de dartssport in ons land zullen we benaderen voor een ronde tafelgesprek.

 

Het eerste jaar wil BeDarts zich focussen op de nieuwe structuur en zorgen dat ze financieel terug sterk staan. De voormalige afdelingen (BDB-Antwerpen, BDB-Limburg en BDB-Vlaams-Brabant) hebben zich geëngageerd om de lopende kosten voor hun rekening te nemen in afwachting van de uitbouw van BeDarts. 

 

Voorlopig vaardigen we geen nationaal team af voor komende EK’s of WK’s.

Onze focus ligt vooral op het individu en we willen toekomstgericht eerder investeren in de spelers dan in een nationaal team.  We houden de mogelijkheid open om een nationaal team af te vaardigen, al zal dit dan gebeuren via alternatieve financiering of sponsoring. 

Het lidgeld van de ´kleine´ man kan hiervoor niet meer aangesproken worden.

 

We bekijken de optie om vanaf het seizoen 2019-2020 terug een nationale ranking te installeren. Deze zal niet meer dienen tot het samenstellen van een nationaal team maar eerder om de spelers individueel te belonen. De opzet hiervan wordt de komende maanden verder uitgewerkt en tijdig gecommuniceerd.

 

De Beker van Belgie wordt niet georganiseerd voor het seizoen 2018-2019. In de loop van de volgende maanden zal duidelijk worden of en in welke vorm deze vanaf het seizoen 2019-2020 kan verdergezet worden.

 

Het bestuur